For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (Z) 22.07.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului145
(21)Numarul depozituluis 2009 0138
(22)Data depozitului2009.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEORDA Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a mediului nutritiv pentru cultivarea lactobacteriilor
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2010
Y, BOPI 02/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/225 (2006.01); A61K 36/882 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.07.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200138