For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului191
(21)Numarul depozituluis 2010 0016
(22)Data depozitului2010.01.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Ion, MD; NACU Viorel, MD; CIOBANU Pavel, MD; TRIFAN Victoria, MD; NACU Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea celulelor de origine animală
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, interimat/CAISÎM Natalia, GROSU Petru, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.21
 Data decăderii din drepturi2017.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200016