For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.01.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.02.2013 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2014 Eliberarea brevetului (Z) 18.01.2019 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului707
(21)Numarul depozituluis 2013 0005
(22)Data depozitului2013.01.18
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD; CAPROŞ Natalia, MD; ISTRATI Valeriu, MD; TODERAŞ Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a secvenţelor polimorfe 4a/4b ale genei sintetazei endoteliale a oxidului nitric  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2014
Y, BOPI 12/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/02 (2006.01); A61B 10/00 (2006.01); C12Q 1/68 (2006.01); C12N 15/11 (2006.01); C12Q 1/25 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.12.31
(47)Data eliberării brevetului2014.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 Brevete expirate; Data expirarii2019.04.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.01.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202013%200005