For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.08.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.11.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2015 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2016 Eliberarea brevetului (Z) 31.08.2020 Eliberarea brevetului prelungit 16.06.2024 26.08.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului913
(21)Numarul depozituluis 2014 0112
(22)Data depozitului2014.08.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; ACHIMOVA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedee de producere a acidulantului şi sucului din  struguri de soiuri Vitis labrusca
(13)Codul documentului
Z9, BOPI 08/2020
Z, BOPI 01/2016
Y, BOPI 06/2015
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 27/00 (2016.01); A23L 2/00 (2006.01); A23L 2/02 (2006.01); A23L 2/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2015.06.30
(47)Data eliberării brevetului2016.01.31
(74)ReprezentantŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.08.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200112