For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.06.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.07.2015 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2016 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului990
(21)Numarul depozituluis 2015 0076
(22)Data depozitului2015.06.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD; ŞLEAHTICI Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru combaterea insectelor dăunătoare
(13)Codul documentului
Z, BOPI 08/2016
Y, BOPI 01/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 1/00 (2006.01); A01M 1/02 (2006.01); A01M 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2021.09.03
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202015%200076