For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.03.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.04.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.10.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2017 Eliberarea brevetului (Z5) 31.01.2022 Eliberarea brevetului prelungit 27.05.2022 24.03.2023 Valabil până la 24.03.2024 Achitarea taxei de menţinere 24.03.2026 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1079
(21)Numarul depozituluis 2016 0042
(22)Data depozitului2016.03.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202016%200042