For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.03.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.04.2016 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2017 Eliberarea brevetului (Z) 31.01.2022 Eliberarea brevetului prelungit 24.03.2024 Valabil pana la 29.05.2024 24.03.2025 Achitarea taxei de mentinere 24.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1079
(21)Numarul depozituluis 2016 0042
(22)Data depozitului2016.03.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 01/2022
Z, BOPI 05/2017
Y, BOPI 10/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 50/90 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 20/163 (2016.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.10.31
(47)Data eliberării brevetului2017.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.24
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8226, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2016 0042