For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.06.2017 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (Z) 16.05.2022 Valabil pana la 28.02.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1219
(21)Numarul depozituluis 2017 0063
(22)Data depozitului2017.05.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; JELEV Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de apreciere a capacităţii de păstrare a fructelor de păr
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2018
Y, BOPI 12/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 27/00 (2006.01); A01F 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.16
 Data decăderii din drepturi2022.05.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202017%200063