For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.04.2018 Examinarea preliminara 15.06.2018 Constituirea depozitului national reglementar 18.06.2018 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2018 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2019 Eliberarea brevetului (Z) 27.03.2023 Valabil pana la 10.06.2023 27.03.2024 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1286
(21)Numarul depozituluis 2018 0026
(22)Data depozitului2018.03.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; BUCARCIUC Victor, MD; ARNĂUT Svetlana, MD; CRUCIRESCU Diana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedee de obţinere a acidifiantului din mere
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/02 (2006.01); A23L 2/08 (2006.01); A23L 27/12 (2016.01); A23L 2/68 (2006.01); A23L 33/10 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200026