For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.08.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.09.2018 Examinarea preliminara 18.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 18.02.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (Z) 08.08.2023 Valabil pana la 30.04.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 29.05.2024 08.08.2024 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului1422
(21)Numarul depozituluis 2018 0084
(22)Data depozitului2018.08.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD; BOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRăzuitor cu acţionare vibromecanică
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2020
Y, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23D 79/00 (2006.01); B23D 79/06 (2006.01); B24B 33/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.08.08
 Data decăderii din drepturi2023.08.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202018%200084