For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.07.2019 Examinarea preliminara 09.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.12.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2021 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2024 15.07.2024 Valabil pana la 15.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1455
(21)Numarul depozituluis 2019 0075
(22)Data depozitului2019.07.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiNutreţ combinat granulat pentru iepurii de casă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 04/2021
Y, BOPI 09/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 10/30 (2016.01); A23K 10/37 (2016.01); A23K 10/38 (2016.01); A23K 20/174 (2016.01); A23K 20/20 (2016.01); C12R 1/465 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.09.30
(47)Data eliberării brevetului2021.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.15
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:1137, 2020.02.03
Datele iniţiale:CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD
Datele finale:CARAMAN Mariana, MD; MAŞNER Oleg, MD; MOSCALIC Roman, MD; COŞMAN Sergiu, MD; BURŢEVA Svetlana, MD; BÎRSA Maxim, MD; STARCIUC Nicolae, MD; PETCU Igor, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200075