For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.08.2019 Examinarea preliminara 12.11.2019 Constituirea depozitului national reglementar 12.11.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 29.05.2024 31.07.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1434
(21)Numarul depozituluis 2019 0086
(22)Data depozitului2019.07.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; MIRON Aliona, MD; SPÎNU Igor, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; DONOS Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de identificare a markerului anti-HTLV-1/2 în serul sangvin uman  
(13)Codul documentului
Z, BOPI 02/2021
Y, BOPI 05/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/569 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200086