For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.07.2019 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.08.2019 Examinarea preliminară 12.11.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 12.11.2019 Examinarea condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2021 Eliberarea brevetului (Z) 05.10.2022 31.07.2025 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1434
(21)Numarul depozituluis 2019 0086
(22)Data depozitului2019.07.31
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; ISAC Maria, MD; SAJIN Octavian, MD; MIRON Aliona, MD; SPÎNU Igor, MD; PLĂCINTĂ Gheorghe, MD; DONOS Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de identificare a markerului anti-HTLV-1/2 în serul sangvin uman
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 33/50 (2006.01); G01N 33/569 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200086