For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.09.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2019 Examinarea preliminara 13.11.2019 Constituirea depozitului national reglementar 13.11.2019 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.10.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.04.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2021 Eliberarea brevetului (Z) 25.03.2023 23.09.2024 Valabil pana la 23.09.2025 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1462
(21)Numarul depozituluis 2019 0103
(22)Data depozitului2019.09.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOLESNIC Igor, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Arm ătură pentru piloni din beton armat ai liniilor electrice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04C 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.10.31
(47)Data eliberării brevetului2021.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.09.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202019%200103