For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.04.2020 Examinarea preliminara 05.06.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.06.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2021 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2021 Eliberarea brevetului (Z) 26.05.2024 06.03.2025 Valabil pana la 06.03.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1519
(21)Numarul depozituluis 2020 0021
(22)Data depozitului2020.03.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; DULGHERU Valeriu, MD; RABEI Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTurbină eoliană cu ax vertical
(13)Codul documentului
Z, BOPI 11/2021
Y, BOPI 04/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200021