For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.06.2020 Examinarea preliminara 05.09.2020 Constituirea depozitului national reglementar 05.09.2020 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2020 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2021 Eliberarea brevetului (Z) 10.06.2023 21.05.2025 Valabil pana la 21.05.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1475
(21)Numarul depozituluis 2020 0051
(22)Data depozitului2020.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiI.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎRBU Tamara, MD; TIMUŞ Ion, MD; GORINCIOI Viorina, MD; MOLDOVAN Cristina, MD; ŢURCAN Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiI.P. INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru liofilizarea tulpinilor de fungi din genul Trichoderma
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01); C01G 49/02 (2006.01); C01G 9/02 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.12.31
(47)Data eliberării brevetului2021.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.05.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202020%200051