For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.08.2021 Examinarea preliminara 04.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 04.10.2021 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2022 Eliberarea brevetului (Z) 02.04.2023 22.07.2026 Valabil pana la 22.07.2027 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1613
(21)Numarul depozituluis 2021 0061
(22)Data depozitului2021.07.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; STRUTINSCHI Tudor, MD; OJOVAN Vitalina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Supliment alimentar fitoterapeutic cu activitate hipoglicemică
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/48 (2006.01); A61K 36/54 (2006.01); A61K 36/9066 (2006.01); A61K 36/9068 (2006.01); A61P 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.04.30
(47)Data eliberării brevetului2022.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.07.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202021%200061