For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 12.04.2022 Tansformarea in CBISD 12.05.2022 Examinarea preliminara 12.05.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (Z) 30.11.2023 Eliberarea brevetului (Z8) 19.05.2024 15.10.2025 Valabil pana la 15.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1636
(21)Numarul depozituluis 2022 0025
(22)Data depozitului2020.10.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; POGREBNOI Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(2,4-diclorfenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu fungicid contra Alternaria alternata şi Fusarium aquaeductuum
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2020 0072 2022.04.12
(13)Codul documentului
Z8, BOPI 11/2023
Z, BOPI 03/2023
Y, BOPI 08/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/653 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.15
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8198, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200025