For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.01.2021 Constituirea depozitului national reglementar 12.04.2022 Tansformarea in CBISD 12.05.2022 Examinarea preliminara 12.05.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (Z) 09.06.2023 15.10.2025 Valabil pana la 15.10.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1636
(21)Numarul depozituluis 2022 0025
(22)Data depozitului2020.10.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; POGREBNOI Serghei, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; LUPAŞCU Galina, MD; GAVZER Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Aplicare a (Z)-4,4-dimetil-1-(2,4-diclorfenil)-2-(1 H -1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu fungicid contra Alternaria alternata şi Fusarium aquaeductuum
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2020 0072 2022.04.12
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 43/653 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202022%200025