For comments, suggestions
Profile: DESEATNIC-CILOCI Alexandra (Update: 01.04.2024)

Date cumulate

Cumulated data
Total of filed applications, of which for: 31

Patents

31

Short-term patents

0

Utility models

0
Titles of protection granted/issued, of which:

patents (BI)

28/28

short term patents (BISD)

0/0

utitity models (MU)

0/0
Total of valid titles of protection 1 (BI:1 BISD:0 MU:0)
Invalid patents with the right of revalidation 0
Total titles of protection being valid more than 5 years 1
Average life of patent (years) 6.0
BI: 6.0


AnulBrevete de invenţieTotal
199511
199711
199811
200022
200111
200222
200311
200477
200633
200711
200822
201011
201233
201322
201411
201511
201611
AnulBrevete de invenţieBrevete de invenţie de scurtă duratăModele de utilitate
1996100
2000100
2002100
2003100
2004400
2005400
2006300
2007300
2008100
2009100
2010100
2012100
2013100
2014200
2016100
2017100
2018100
Top IPC subclasses

Top IPC subclasses
Nr.SubclasăTotalDescrierea
1 C12N 71 Micro-organisms or enzymes; compositions thereof; propagating, preserving, or maintaining micro-organisms; mutation or genetic engineering; culture media
2 C12R 22 Indexing scheme associated with subclasses C12C-C12Q, relating to micro-organisms
3 C07F 7 acyclic, carbocyclic, or heterocyclic compounds containing elements other than carbon, hydrogen, hal
4 C07C 5 Acyclic or carbocyclic compounds
5 C01B 4 non-metallic elementscompounds thereof
6 C12Q 3 measuring or testing processes involving enzymes or micro-organismscompositions or test papers there
7 C07D 1 Heterocyclic compounds
8 A01H 1 New plants or processes for obtaining them; plant reproduction by tissue culture techniques
9 A23K 1 Feeding-stuffs specially adapted for animals; methods specially adapted for production thereof
10 C12S 1 processes using enzymes or micro-organisms to liberate, separate or purify a pre-existing compound o


Top IPC subgroups

Top IPC subgroups
Nr.SubgrupăTotal
1 C12N 1/14 28
2 C12N 9/42 9
3 C12N 9/30 6
4 C12N 9/24 6
5 C12R 1/80 6
6 C12R 1/77 6
7 C12N 9/58 5
8 C12R 1/685 5
9 C12N 1/38 4
10 C07F 15/06 4
11 C12N 9/20 3
12 C12N 9/50 3
13 C07C 251/70 3
14 C01B 7/19 2
15 C12N 13/00 2
16 C12N 9/26 2
17 C12R 1/845 2
18 C12R 1/885 2
19 A01H 1/04 1
20 A23K 1/165 1


Cooperarea


Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)

Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)
Nr.NumeTotal
1 TIURINA Janetta 29
2 LABLIUC Svetlana 28
3 CLAPCO Steliana 17
4 STRATAN Maria 10
5 BOLOGA Olga 9
6 RUDIC Valeriu 8
7 PAŞA Lilia 7
8 COROPCEANU Eduard 7
9 GĂRBĂLĂU Nicolae 7
10 BIVOL Cezara 6


Top patents cited by person

Top patents cited by person
Nr.ŢaraNumărTotal
1 MD 356 3
2 MD 4234 3
3 MD 4186 3
4 MD 1748 3
5 MD 2588 3
6 RU 2315097 3
7 MD 4072 2
8 MD 2836 2
9 MD 1987 2
10 SU 847680 2


Top patents cited by examiners(in Search Reports)

Top patents cited by examiners(in Search Reports)
Nr.NumărTotal
1 1748 18
2 2709 14
3 2833 11
4 2458 8
5 1987 7
6 4234 6
7 2836 6
8 4186 6
9 2340 5
10 3255 5


The most cited person patents(in Description)

The most cited person patents(in Description)
Nr.ŢaraNumărTotalAutocitări
1 MD 1748 6 3
2 MD 2458 6 1
3 MD 2709 5 0
4 MD 356 4 3
5 MD 4234 4 3
6 MD 4186 4 3
7 MD 2588 3 3
8 MD 4509 3 0
9 MD 2362 2 1
10 MD 2833 2 1


The most longeval person patents

The most longeval person patents
Nr.Număr brevetSolicitantInventatorTitularTitluValabil pînă laValabil (ani)
1 2458 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC Alexandra, MD; SÎRBU Tamara, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Tulpină de fungi Rhizopus arrhizus Fischer 67,  producătoare de enzime lipolitice 23.07.2020 17
2 2363 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; LĂZĂRESCU Ana, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Tulpină de fungi Aspergillus niger 33-19 - producătoare de enzime amilolitice 24.10.2011 9
3 2613 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; TIURINA Janetta, MD; PAŞA Lilia, MD; LABLIUC Svetlana, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Tulpină de fungi Penicillium viride producătoare de pectinaze 26.03.2013 9
4 4445 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; NICORICI Andrei, MD; RUSU Emil, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN-FD-15 28.10.2023 8
5 4121 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; CAISIN Larisa, MD; HAREA Vasile, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ÎNTREPRINDEREA DE STAT PENTRU CERCETARE ÎN SELECŢIA ŞI HIBRIDAREA SUINELOR "MOLDSUINHIBRID" A INSTITUTULUI ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL AŞM, MD; UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de obţinere a complexului celulazo-amilazic 16.09.2017 7
6 3256 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC Alexandra, MD; CLAPCO Steliana, MD; PAŞA Lilia, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; GHIŢU Dumitru, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Penicillium viride CNMN FD 04 P (variante) 13.04.2013 7
7 1987 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEAPURINA Ludmila, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Mediu nutritiv de cultivare a tulpinii de fungi Aspergillus flavus VKM F 3292 D (variante) 22.09.2006 6
8 4186 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LUPAŞCU Galina, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; DVORNINA Elena, MD; SAŞCO Elena, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Tulpină de fungi Fusarium gibbosum - producătoare de proteaze acide şi neutre, xilanaze şi b-glucozidaze 20.02.2018 6
9 4285 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; BIVOL Cezara, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; STRATAN Maria, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Tulpină de fungi Trichoderma koningii Oudemans - producătoare de proteaze acide, neutre şi alcaline 28.02.2019 6
10 2836 INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; DESEATNIC Alexandra, MD; CONDRUC Viorica, MD; BOLOGA Olga, MD; TIURINA Janetta, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Aspergillus niger 33 CNMN FD 06a   16.09.2010 6


List of valid patents where the person is the first owner

List of valid patents where the person is the first owner
Nr.Număr brevetValabil pînă laValabil (ani)StatutulTitlu
1 4445 28.10.2023 8 Brevet valabil Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN-FD-15


Up
/inventions/Statsearch?name=DESEATNIC-CILOCI%20Alexandra