Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.09.2018)

Date cumulate (Data actualizării: 01.09.2018)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8288 / 8212
               Brevet de invenţie 6247 / 6179
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1773 / 1769
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6090 / 5708
               Brevete de invenţie 4594 / 4335
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1284 / 1188
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 803
               Brevete de invenţie 334
               Brevete de invenţie de scurtă durată 468
               Modele de utilitate 1
Inventatori naţionali 4799
Solicitanţi/Titulari naţionali 2084 / 1761
Solicitanţi/Titulari străini 719 / 489

Up
/inventions/panorama/8