Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 7/1/2020 1)

Date cumulate (Data actualizării: 7/1/2020 1)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8752 / 8659
               Brevet de invenţie 6470 / 6387
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2014 / 2008
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6364 / 5968
               Brevete de invenţie 4704 / 4433
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1448 / 1350
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 746
               Brevete de invenţie 308
               Brevete de invenţie de scurtă durată 438
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4980
Solicitanţi/Titulari naţionali 2146 / 1805
Solicitanţi/Titulari străini 748 / 526

Up
/inventions/panorama/8