Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 1/1/2022 1)

Date cumulate (Data actualizării: 1/1/2022 1)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9068 / 8966
               Brevet de invenţie 6577 / 6493
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2223 / 2209
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6593 / 6213
               Brevete de invenţie 4787 / 4527
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1594 / 1501
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 710
               Brevete de invenţie 293
               Brevete de invenţie de scurtă durată 417
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5096
Solicitanţi/Titulari naţionali 2179 / 1834
Solicitanţi/Titulari străini 758 / 542

Up
/inventions/panorama/8