Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 10/1/2019 )

Date cumulate (Data actualizării: 10/1/2019 )
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8566 / 8474
               Brevet de invenţie 6383 / 6301
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1915 / 1909
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6269 / 5870
               Brevete de invenţie 4661 / 4402
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1396 / 1283
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 758
               Brevete de invenţie 321
               Brevete de invenţie de scurtă durată 437
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4911
Solicitanţi/Titulari naţionali 2108 / 1788
Solicitanţi/Titulari străini 736 / 519

Up
/inventions/panorama/8