Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 8/1/2019 1)

Date cumulate (Data actualizării: 8/1/2019 1)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8537 / 8447
               Brevet de invenţie 6373 / 6293
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1896 / 1890
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6222 / 5832
               Brevete de invenţie 4645 / 4392
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1365 / 1255
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 753
               Brevete de invenţie 320
               Brevete de invenţie de scurtă durată 433
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4898
Solicitanţi/Titulari naţionali 2105 / 1786
Solicitanţi/Titulari străini 736 / 515

Up
/inventions/panorama/8