Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.11.2017)

Date cumulate (Data actualizării: 01.11.2017)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8083 / 8003
               Brevet de invenţie 6162 / 6092
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1653 / 1647
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 5957 / 5539
               Brevete de invenţie 4535 / 4263
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1210 / 1091
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 809
               Brevete de invenţie 328
               Brevete de invenţie de scurtă durată 474
               Modele de utilitate 7
Inventatori naţionali 4722
Solicitanţi/Titulari naţionali 2047 / 1743
Solicitanţi/Titulari străini 698 / 472

Up