Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 9/17/2021 )

Date cumulate (Data actualizării: 9/17/2021 )
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9018 / 8913
               Brevet de invenţie 6563 / 6474
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2187 / 2175
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6555 / 6173
               Brevete de invenţie 4772 / 4520
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1571 / 1468
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 715
               Brevete de invenţie 300
               Brevete de invenţie de scurtă durată 415
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5083
Solicitanţi/Titulari naţionali 2183 / 1832
Solicitanţi/Titulari străini 756 / 541

Up
/inventions/panorama/8