Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 1/1/2020 1)

Date cumulate (Data actualizării: 1/1/2020 1)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8622 / 8513
               Brevet de invenţie 6406 / 6318
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1948 / 1931
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6300 / 5893
               Brevete de invenţie 4672 / 4412
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1416 / 1296
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 742
               Brevete de invenţie 317
               Brevete de invenţie de scurtă durată 425
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 4927
Solicitanţi/Titulari naţionali 2122 / 1795
Solicitanţi/Titulari străini 742 / 523

Up
/inventions/panorama/8