Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 12/1/2020 )

Date cumulate (Data actualizării: 12/1/2020 )
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8853 / 8754
               Brevet de invenţie 6492 / 6407
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2093 / 2083
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6424 / 6018
               Brevete de invenţie 4736 / 4453
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1476 / 1380
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 721
               Brevete de invenţie 295
               Brevete de invenţie de scurtă durată 426
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5019
Solicitanţi/Titulari naţionali 2156 / 1815
Solicitanţi/Titulari străini 750 / 533

Up
/inventions/panorama/8