Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.09.2017)

Date cumulate (Data actualizării: 01.09.2017)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 8049 / 7985
               Brevet de invenţie 6142 / 6082
               Brevet de invenţie de scurtă durată 1639 / 1639
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 5929 / 5512
               Brevete de invenţie 4517 / 4254
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1200 / 1073
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 819
               Brevete de invenţie 334
               Brevete de invenţie de scurtă durată 478
               Modele de utilitate 7
Inventatori naţionali 4713
Solicitanţi/Titulari naţionali 2045 / 1739
Solicitanţi/Titulari străini 695 / 466

Up