Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 7/1/2022 1)

Date cumulate (Data actualizării: 7/1/2022 1)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9140 / 9042
               Brevet de invenţie 6608 / 6525
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2264 / 2253
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6660 / 6262
               Brevete de invenţie 4816 / 4543
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1632 / 1534
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 669
               Brevete de invenţie 272
               Brevete de invenţie de scurtă durată 397
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5137
Solicitanţi/Titulari naţionali 2195 / 1847
Solicitanţi/Titulari străini 761 / 545

Up
/inventions/panorama/8