Pentru comentarii, sugestii

Date cumulate (Data actualizării: 01.03.2023)

Date cumulate (Data actualizării: 01.03.2023)
Cereri recepţionate/înregistrate în total, din care de: 9252 / 9145
               Brevet de invenţie 6635 / 6552
               Brevet de invenţie de scurtă durată 2349 / 2329
               Model de utilitate 268 / 264
Titluri de protecţie acordate/eliberate în total, din care: 6741 / 6364
               Brevete de invenţie 4849 / 4582
               Brevete de invenţie de scurtă durată 1680 / 1597
               Modele de utilitate 212 / 185
Titluri de protecţie valabile în total, din care: 686
               Brevete de invenţie 289
               Brevete de invenţie de scurtă durată 397
               Modele de utilitate 0
Inventatori naţionali 5185
Solicitanţi/Titulari naţionali 2204 / 1847
Solicitanţi/Titulari străini 767 / 553

Up
/inventions/panorama/8