For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.07.1996 Deschiderea fazei naţionale 31.01.1998 Publicarea cererii PCT (A) 31.01.2000 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2000 Eliberarea brevetului (C2)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1400
(21)Numarul depozitului96-0266
(22)Data depozitului1993.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.01.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiADVANCED TECHNOLOGIES (CAMBRIDGE) LTD., GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiATKINSON, Howard, John, GB; BOWLES, Dianna Joy, GB; GURR, Sarah, Jane, GB; McPHERSON, Michael, John, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiADVANCED TECHNOLOGIES (CAMBRIDGE) LTD., GB;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a plantelor rezistente la nematodul galicol javanez, plantă obţinută prin procedeul indicat, mlădiţă a ei şi genă himeră
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07K 14/415 (2006.01); C12N 15/82 (2006.01);
(19)TaraGB
(41)Data publicarii cererii1998.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.01.31
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
(30)Prioritatea9205474.1, 1992.03.13, GB
(74)ReprezentantSIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1996.07.30
(86)Cerere internationalaPCT/GB1993/000514, 1993.03.11
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1993/18170, 1993.09.16
 Brevete expirate; Data expirarii2014.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.03.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/96-0266