For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1998 Eliberarea brevetului (G2) 26.12.1999 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului909
(21)Numarul depozitului96-0397
(22)Data depozitului1996.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; EREMIA Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a biomasei de alge roşii Porphyridium cruentum
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1998.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.26
 Data decăderii din drepturi1999.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/96-0397