For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.01.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1999 Publicarea cererii (A) 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F2) 27.06.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 27.01.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 27.01.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1567
(21)Numarul depozitului98-0034
(22)Data depozitului1998.01.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.02.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"R.I.F." S.A., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiAGARCOV Alexandr, MD; AGARCOVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"R.I.F." S.A., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a cataplasmei de muştar, linie pentru executarea ei şi cataplasmă de muştar, preparată prin acest procedeu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61J 1/00 (2006.01); A61J 3/00 (2006.01); A61K 9/14 (2006.01); A61K 9/70 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.27
 Data decăderii din drepturi2008.01.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0034