For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.04.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.04.1998 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1999 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2000 Eliberarea brevetului (C2) 09.04.2008 Valabil până la 31.10.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1349
(21)Numarul depozitului98-0095
(22)Data depozitului1998.04.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.04.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SMIRNOV Lev, MD; ŞAVIDZE Zauri, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Pulverizator portabil de spate
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01); B05B 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.11.30
(47)Data eliberării brevetului2000.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.04.09
 Data decăderii din drepturi2008.04.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:12052, 2007.11.15
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL, MD
Datele finale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Nr. şi data deciziei:3671, 2008.04.11
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0095