For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.08.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 13.03.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.2000 Eliberarea brevetului (G2) 24.08.2002 Valabil până la 30.11.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1188
(21)Numarul depozitului98-0182
(22)Data depozitului1998.08.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.08.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.A. "BUCURIA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCO Andrei, MD; TARLEV Vasile, MD; RĂDUCANU Marcel, MD; FILIP Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiS.A."BUCURIA", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de uscare a prunelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 3/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.08.24
 Data decăderii din drepturi2002.08.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/98-0182