For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 20.01.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.01.2019 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1274
(21)Numarul depozitului99-0038
(22)Data depozitului1999.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.04.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLIU Van Boi, VN; BARBĂ Nicanor, MD; FLOREA Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a oligo-4-(4-tiosemicarbazido)stirenului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/06 (2006.01); C08F 12/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.01.20
 Data decăderii din drepturi2001.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/99-0038