For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.1999 Examinarea preliminara 13.01.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 21.09.2001 Examinarea de fond 31.10.2001 Eliberarea brevetului (G2) 13.01.2020 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1594
(21)Numarul depozituluia 2000 0021
(22)Data depozitului2000.01.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUROVENCO Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE "GT-EXPERT" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de ermetizare a rosturilor de deformaţie a elementelor din beton armat cu cordoane ale danelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2001
F1, BOPI 01/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02B 3/06 (2006.01); E02B 3/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2021.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.01.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0021