For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.04.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.10.2000 Examinarea de fond 31.05.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2001 Eliberarea brevetului (G2) 20.04.2007 Valabil pana la 30.06.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1673
(21)Numarul depozituluia 2000 0075
(22)Data depozitului2000.04.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Andrei, MD; PRIDA Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de stabilizare a vinurilor şi produselor vinicole contra precipitării tartrului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2001
F1, BOPI 05/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.20
 Data decăderii din drepturi2007.04.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0075