For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.12.2000 Examinarea de fond 31.12.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (G2) 17.07.2002 Valabil pana la 30.11.2004 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1797
(21)Numarul depozituluia 2000 0122
(22)Data depozitului2000.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.07.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; STRATU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a fructelor de măr contra agenţilor  bolilor criptogame în timpul păstrării lor  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2002
F1, BOPI 12/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01F 25/00 (2006.01); A01G 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.12.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, NADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.07.17
 Data decăderii din drepturi2002.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0122