For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.10.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.10.2000 Examinarea preliminara 30.04.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2002 Eliberarea brevetului (G2) 10.10.2008 Valabil pana la 31.05.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1897
(21)Numarul depozituluia 2000 0165
(22)Data depozitului2000.10.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.10.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRAILEAN Gheorghe, MD; DIONIDIS Iosif, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă  radiologică de cercetare a sistemului vertebrobazilar
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2002
F1, BOPI 04/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 6/04 (2006.01); G03C 5/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.04.30
(47)Data eliberării brevetului2002.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.10.10
 Data decăderii din drepturi2008.10.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2000 0165