For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.04.2001 Examinarea preliminara 11.01.2002 Examinarea de fond 30.04.2003 Publicarea cererii (A) 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 11.04.2006 Valabil pana la 30.06.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2203
(21)Numarul depozituluia 2001 0097
(22)Data depozitului2001.04.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; MAMEDOV Moboris, RU; PÎŞNAIA Olga, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor de ardei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2004
F2, BOPI 07/2003
A, BOPI 04/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 63/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.04.11
 Data decăderii din drepturi2006.04.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0097