For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.05.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.06.2001 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2002 Eliberarea brevetului (G2) 02.05.2003 Valabil pana la 30.09.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1732
(21)Numarul depozituluia 2001 0117
(22)Data depozitului2001.05.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŢÂBÂRNĂ Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢÂBÂRNĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŢÂBÂRNĂ Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronostic al evoluţiei bolii ulceroase duodenale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 1/00 (2006.01); A61B 1/002 (2006.01); A61B 1/005 (2006.01); A61B 1/273 (2006.01); A61B 5/145 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.09.30
(47)Data eliberării brevetului2002.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.02
 Data decăderii din drepturi2003.05.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0117