For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.05.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (F2) 14.02.2003 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 08.05.2003 Valabil pana la 31.08.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1981
(21)Numarul depozituluia 2001 0124
(22)Data depozitului2001.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de dezactivare a precipitatului ce conţine albastru de Berlin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.08
 Data decăderii din drepturi2003.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0124