For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1981
(21)Numarul depozituluia 2001 0124
(22)Data depozitului2001.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de dezactivare a precipitatului ce conţine albastru de Berlin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B09B 3/00 (2006.01); C09C 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.05.08
 Data decăderii din drepturi2003.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0124