For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.05.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.11.2001 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2003 Eliberarea brevetului (G2) 28.05.2008 Valabil până la 30.11.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2035
(21)Numarul depozituluia 2001 0172
(22)Data depozitului2001.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; IVANOV Victoria, MD; POPOVICI Ion, MD; CALENICI Oleg, MD; TODIRAŞ Mihai, MD; GUDUMAC Valentin, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de micşorare a contracţiei vasculare induse de agenţii vasoconstrictori naturali
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 9/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.11.30
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.05.28
 Data decăderii din drepturi2008.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0172