For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.10.2001 Examinarea de fond 15.11.2002 Examinarea preliminara 31.03.2003 Publicarea cererii (A) 31.07.2003 Publicarea hot. de respingere 09.12.2004 Publicare restabilire in drepturi 30.09.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.03.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2858
(21)Numarul depozituluia 2001 0210
(22)Data depozitului2001.07.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru electrozi
(13)Codul documentuluiB2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 35/32 (2006.01); C22C 38/04 (2006.01); C22C 38/06 (2006.01); C22C 38/08 (2006.01); C22C 38/12 (2006.01); C22C 38/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, CIOCÂRLAN Alexandru
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2007.04.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:698, 2005.01.27
Datele iniţiale:SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; URECHEAN Serafim, MD;
Datele finale:URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:775, 2005.03.15
Nr. şi data contractului:757, 2005.03.15
Datele iniţiale:TERZI Serghei, MD;
Datele finale:ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0210