For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2858
(21)Numarul depozituluia 2001 0210
(22)Data depozitului2001.07.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiURECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiACADEMIA DE INGINERII A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru electrozi
(13)Codul documentuluiB2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23K 35/32 (2006.01); C22C 38/04 (2006.01); C22C 38/06 (2006.01); C22C 38/08 (2006.01); C22C 38/12 (2006.01); C22C 38/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, CIOCÂRLAN Alexandru
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2007.04.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:698, 2005.01.27
Datele iniţiale:SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; URECHEAN Serafim, MD;
Datele finale:URECHEAN Serafim, MD; SAFRONOV Ion, MD; SEMENCIUC Alexandru, MD; TCACENCO Andrei, MD; TERZI Serghei, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD;
 Contract de cesiune
EtapaCerere (Solicitant)
Nr. şi data deciziei:775, 2005.03.15
Nr. şi data contractului:757, 2005.03.15
Datele iniţiale:TERZI Serghei, MD;
Datele finale:ACADEMIA DE INGINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Bd. Ştefan cel Mare nr. 83, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0210