For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 13.07.2004 Examinarea preliminara si de fond 26.07.2011 Valabil pana la 31.01.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2114
(21)Numarul depozituluia 2001 0239
(22)Data depozitului2001.07.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRINŞPUN Emmanuil, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRINŞPUN Emmanuil, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRINŞPUN Emmanuil, MD;
(54)Titlul inventieiMuştar (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2003
F1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/225 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chiєinгu, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.26
 Data decăderii din drepturi2011.07.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0239