For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.08.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.05.2003 Publicarea cererii (A) 31.03.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.09.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2004 Eliberarea brevetului (C2) 10.08.2006 Valabil pana la 31.12.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2409
(21)Numarul depozituluia 2001 0258
(22)Data depozitului2001.08.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.08.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2004
B2, BOPI 03/2004
A, BOPI 05/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.03.31
(47)Data eliberării brevetului2004.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.08.10
 Data decăderii din drepturi2006.08.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2001 0258