For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.03.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.03.2002 Examinarea preliminara 19.07.2002 Examinarea de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 11.03.2004 Valabil pana la 30.11.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2127
(21)Numarul depozituluia 2002 0089
(22)Data depozitului2002.03.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.03.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHIDROPOMPA S.A., UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOBOR Ion, MD; KOBÎLEAŢKI Nicolai, MD; KOBÎLEAŢCHII Iaroslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHIDROPOMPA S.A., UZINA DE POMPE SUBMERSIBILE, MD;
(54)Titlul inventieiPompă cu vibrator
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2003
F1, BOPI 03/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F04B 43/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.11
 Data decăderii din drepturi2004.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0089