For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.08.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.09.2002 Examinarea preliminară 31.07.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2004 Eliberarea brevetului (G2) 23.08.2010 Valabil până la 29.02.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2206
(21)Numarul depozituluia 2002 0216
(22)Data depozitului2002.08.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.12.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVOLOŞCIUC Leonid, MD; CHITIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a insecticidului biologic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.07.31
(47)Data eliberării brevetului2004.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.08.23
 Data decăderii din drepturi2010.08.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0216