For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.09.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.09.2002 Examinarea preliminara 26.08.2003 Examinarea de fond 31.03.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2004 Eliberarea brevetului (G2) 06.09.2008 Valabil pana la 31.03.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2394
(21)Numarul depozituluia 2002 0224
(22)Data depozitului2002.09.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.03.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCELAC Valentin, MD; NICOLAEVA Diana, MD; LINDA Liudmila, MD; JUC Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; INSTITUTUL DE GENETICA AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA,, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de producere a conservelor  din năut
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2004
F1, BOPI 03/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.03.31
(47)Data eliberării brevetului2004.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.06
 Data decăderii din drepturi2008.09.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:7012, 2007.07.03
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0224