For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.10.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.12.2002 Examinarea preliminara 26.08.2003 Examinarea de fond 31.01.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 24.10.2011 Valabil pana la 30.04.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2363
(21)Numarul depozituluia 2002 0257
(22)Data depozitului2002.10.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.10.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; LĂZĂRESCU Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Aspergillus niger 33-19 - producătoare de enzime amilolitice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2004
F1, BOPI 01/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.01.31
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.24
 Data decăderii din drepturi2011.10.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2002 0257