For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.01.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.02.2003 Examinarea preliminara 13.08.2003 Examinarea de fond 31.10.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2004 Eliberarea brevetului (G2) 11.01.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2283
(21)Numarul depozituluia 2003 0012
(22)Data depozitului2003.01.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.01.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTURTĂ Constantin, MD; MEREACRE Valeriu, MD; ŞOVA Sergiu, MD; PRODIUS Denis, MD; USATÎI Agafia, MD; RUDIC Valeriu, MD; TOPALA Lilia, MD; CALCATINIUC Aurica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTrimetanol-hexakis-µ-tricloracetato(O,O')-µ3-oxo-difier(III)mangan(II), care manifestă proprietăţi de stimulator al productivităţii biomasei de  tulpini de drojdii din genul Rhodotorula
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2004
F1, BOPI 10/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 53/16 (2006.01); C07F 13/00 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.10.31
(47)Data eliberării brevetului2004.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.11
 Data decăderii din drepturi2008.01.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0012