For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.04.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.04.2003 Examinarea preliminara 31.10.2004 Publicarea cererii (A) 16.10.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2009 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3464
(21)Numarul depozituluia 2003 0101
(22)Data depozitului2003.04.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPENIN Alexandru, MD; SEMIONOV Alexandr, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiELCON S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ MOLDO-RUSĂ, MD;
(54)Titlul inventieiConvertor  de tensiune cu rezonanţă reglabil
(13)Codul documentului
F2, BOPI 12/2007
A, BOPI 10/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/337 (2006.01); H02M 7/523 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2004.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2009.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0101