For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.07.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.08.2003 Examinarea preliminara 26.11.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea cererii (A) 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (C2) 17.07.2007 Valabil pana la 30.09.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2817
(21)Numarul depozituluia 2003 0178
(22)Data depozitului2003.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDAVID Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDAVID Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDAVID Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Tocător de vreascuri şi corzi de viţă de vie
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B27L 7/00 (2006.01); B27L 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.07.17
 Data decăderii din drepturi2007.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0178