For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.08.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.10.2003 Examinarea preliminara 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2004 Eliberarea brevetului (G2) 22.08.2008 Valabil pana la 28.02.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2379
(21)Numarul depozituluia 2003 0209
(22)Data depozitului2003.08.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGRANCIUC Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGRANCIUC Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGRANCIUC Gheorghe, MD; GODOROJA Pavel, MD;
(54)Titlul inventieiImplant dentar şi cheie tubulară manuală pentru acesta
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2004
F1, BOPI 02/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.08.22
 Data decăderii din drepturi2008.08.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0209