For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.09.2003 Examinarea preliminara 19.01.2004 Examinarea de fond 31.12.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2005 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2008 Valabil pana la 31.03.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2632
(21)Numarul depozituluia 2003 0224
(22)Data depozitului2003.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.09.2003
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Ludmila, MD; GUDUMAC Valentin, MD; RÎMARCIUK Galina, RU; COLIBABA Elena, MD; MOGOREANU Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de pronostic al evoluţiei bolilor gastroduodenale cronice la copii in stare de remisie clinică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2005
F1, BOPI 12/2004
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.12.31
(47)Data eliberării brevetului2005.11.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.09.15
 Data decăderii din drepturi2008.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0224