For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.10.2003 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.11.2003 Examinarea preliminara 13.07.2004 Examinarea de fond 31.01.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2005 Eliberarea brevetului (C2) 29.10.2011 Valabil pana la 30.04.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2659
(21)Numarul depozituluia 2003 0257
(22)Data depozitului2003.10.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTAŞCOV Eugen, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE DEZVOLTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, MD;
(54)Titlul inventieiProdus biologic activ pulverulent pe bază de vin roşu şi procedeu de obţinere a acestuia
(13)Codul documentului
C2, BOPI 09/2005
B1, BOPI 01/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/03 (2006.01); A23L 1/29 (2006.01); A23L 1/308 (2006.01); A23L 3/40 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.01.31
(47)Data eliberării brevetului2005.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.29
 Data decăderii din drepturi2011.10.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2003 0257