For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.02.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.02.2004 Examinarea preliminară 24.02.2004 Examinarea de fond 31.07.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2005 Eliberarea brevetului (G2) 04.02.2016 Valabil până la 31.08.2017 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 05.12.2021 04.02.2024 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2492
(21)Numarul depozituluia 2004 0031
(22)Data depozitului2004.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.02.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiALSALIEM Sulaiman, SY; BENDELIC Eugen, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiALSALIEM Sulaiman, MD; BENDELIC Eugen, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiALSALIEM Sulaiman, SY; BENDELIC Eugen, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu cu acţiune antiinflamatoare, de cicatrizare şi regeneratoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61K 33/00 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.07.31
(47)Data eliberării brevetului2005.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.04
 Data decăderii din drepturi2016.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0031