For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2004 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 26.03.2004 Examinarea preliminară 21.04.2004 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (C2) 16.02.2015 Valabil până la 31.08.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2756
(21)Numarul depozituluia 2004 0039
(22)Data depozitului2004.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.02.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit cu rampă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.02.16
 Data decăderii din drepturi2015.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4144, 2007.04.25
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0039