For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.03.2004 Examinarea preliminara 21.04.2004 Examinarea de fond 31.05.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2006 Eliberarea brevetului (C2) 16.02.2015 Valabil pana la 31.08.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2756
(21)Numarul depozituluia 2004 0039
(22)Data depozitului2004.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.02.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; SCHIBIŢCHI Victor, MD; ZADOROJNÎI Boris, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiMaşină de stropit cu rampă
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2006
B1, BOPI 05/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.05.31
(47)Data eliberării brevetului2006.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.02.16
 Data decăderii din drepturi2015.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4144, 2007.04.25
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDERE DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT-INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0039