For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.03.2004 Examinarea preliminara 31.08.2005 Publicarea cererii (A) 19.06.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F2) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.02.2016 Valabil pana la 31.08.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3389
(21)Numarul depozituluia 2004 0049
(22)Data depozitului2004.02.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.07.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ŞCHILIOV Dmitrii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu  de identificare a obiectului electroconductor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F2, BOPI 08/2007
A, BOPI 08/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G06K 1/00 (2006.01); G06K 3/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/78 (2006.01); G06K 9/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2005.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.27
 Data decăderii din drepturi2016.02.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0049