For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.03.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 14.04.2004 Examinarea preliminara 14.07.2004 Examinarea de fond 31.10.2004 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2005 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2005 Eliberarea brevetului (G2) 30.03.2010 Valabil pana la 30.09.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2581
(21)Numarul depozituluia 2004 0071
(22)Data depozitului2004.03.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGOI Veronica, MD; EŢCO Ludmila, MD; ANESTIADI Zinaida, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al gravidelor cu hipotiroidie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/00 (2006.01); A61K 31/055 (2006.01); A61K 31/195 (2006.01); A61K 33/18 (2006.01); A61P 5/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.10.31
(47)Data eliberării brevetului2005.08.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.03.30
 Data decăderii din drepturi2010.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2004 0071